Hakkımızda


Yüksekokulumuz 16 Eylül 2017 tarihli ve 30182 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10708 karar sayılı "Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitüi Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ile kurulmuştur.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 02/11/2017 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi ile 2809 Sayılı Kanun'un 3. maddesi uyarınca, Yüksekokulumuz bünyesinde Bankacılık ve Finans Bölümü ile bu bölüme bağlı Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı'nın ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile bu bölüme bağlı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı'nın kurulması kabul edilmiştir.