Komisyonlar


Birim Kalite Komisyonu

Adı Soyadı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk DEMİRCİ Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa UYSAL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇAYIR Üye
Fahrettin AYDEMİR Üye
Mert YILDIRIM Öğrenci Tem.