Misyon ve Vizyonumuz


Misyon

Eğitim-öğretim faaliyetinin verildiği alanlar ile ilgili olarak teorik bilginin yanı sıra uygulama yönünden mesleki bilgi ve tecrübeye sahip, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve nitelikli bilimsel çalışmalar yapmak

 

Vizyon

Nitelikli bir akademik kadroya sahip, araştırma ve uygulama faaliyetlerini destekleyen, paydaşları ile etkin iletişim ve işbirliği içerisinde bulunan ve tercih edilen bir yüksekokul olmak